Corona Zekerheidspakket Bagage altijd inclusief Geen reserveringskosten Meer dan 35 jaar ervaring
FTI Homepage Logo

Menu

Inreisbepalingen voor Zweden

Update: 26.01.22

De toegangsregels veranderen regelmatig met de pandemische situatie. Neem ook contact op met de Zweedse autoriteiten (https://www.krisinformation.se/#_blank).
Met ingang van 21 januari 2022 het digitale Digitale COVID-certificaat van de EU (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19 -vaccines-europeans /eu-digital-covid-certificate_de#_blank) is vereist, wat ofwel volledige vaccinatiebescherming ofwel de herstelde status bevestigt. Volledige vaccinatiebescherming wordt bereikt wanneer alle aanbevolen doses van een in de EU goedgekeurd vaccin zijn gevaccineerd en er ten minste 14 dagen zijn verstreken sinds de laatste dosis is ontvangen.


Als alternatief kan ook een negatief COVID-19-testresultaat worden gepresenteerd. Bij binnenkomst vanuit een EU- of EER-land mag er maximaal 72 uur verstrijken tussen het nemen van het monster en het overschrijden van de grens. Resultaten van PCR-, LAMP- en antigeentesten worden geaccepteerd. Het testcertificaat moet de volgende informatie bevatten: naam van de geteste persoon, tijdstip van monstername, type test (PCR, LAMP of antigeentest), testresultaat, uitgever van het certificaat. Certificaten worden geaccepteerd in het Engels, Zweeds, Noors, Deens of Frans (zie ook de Volksgezondheidsautoriteit Folkhälsomyndigheten, hier in het Engels (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response / safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de#_blank)).
Niet-naleving van deze vereisten, bijvoorbeeld overschrijding van de periode van 72 uur of het presenteren van een testresultaat in het Duits, zal ertoe leiden dat willekeurige controles aan de grens worden afgewezen.


De eis om het EU Digital COVID-certificaat of een negatieve COVID-19-test te overleggen geldt onder meer voor Zweedse staatsburgers, minderjarigen, permanente inwoners van Zweden, personeel in het goederen- en goederenverkeer en de transportsector, grensoverschrijdende pendelaars (moeten een keer per week een test laten doen), zijn zeevarenden en mensen die het land binnenkomen om dringende familiale redenen uitgesloten. Overeenkomstige redenen voor een uitzondering op de verplichting om het digitale EU-COVID-certificaat of een negatieve COVID-19-test te overleggen, moeten aan de grens worden aangetoond met zinvolle documenten.
De ervaring heeft geleerd dat het niet voldoen aan de bovengenoemde eisen, bijvoorbeeld overschrijding van de termijn van 72 uur of het indienen van een testresultaat in het Duits, leidt tot afwijzing van steekproeven aan de grens.


De Zweedse regering publiceert nadere informatie over de testvereiste en toegangsbeperkingen uit derde landen: https://www.government.se/press-releases/2021/02/negative-covid-19-test-required-for-entry-into -zweden/ en de Zweedse politie en de Volksgezondheidsautoriteit Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to- travel /negative-covid-19-test-required-for-entry-into-sweden / # _ blank) en ook in het Engels op Krisisinformation.se https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions).


Alle reizigers (inclusief mensen die mogelijk onderhevig zijn aan uitzonderingen op de toelatingseisen) moeten voldoen aan de aanbevelingen van de volksgezondheidsinstantie: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/ voor inkomende reizigers volgen. Dit omvat ook de aanbeveling voor alle immigranten ouder dan zes jaar om zich te laten testen na aankomst in Zweden. Dit geldt niet voor reizigers die alleen binnen de Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) hebben gereisd.


Transit
Het is mogelijk om in beperkte mate door Zweden te reizen, hoewel de inreisvoorschriften van het land van bestemming in acht moeten worden genomen. De reis- en veiligheidsinformatie voor Noorwegen en de reis- en veiligheidsinformatie voor Finland geven informatie over het binnenkomen van Noorwegen of Finland. De reis- en veiligheidsinformatie voor Denemarken en de Duitse ambassade in Kopenhagen geven informatie over inreis, doorreis en terugreis over land, door de lucht en over zee via Denemarken. Met name bij langere reizen moet er rekening mee worden gehouden dat de transit- en inreisvoorwaarden op korte termijn kunnen veranderen.