Corona Zekerheidspakket Bagage altijd inclusief Geen reserveringskosten Meer dan 35 jaar ervaring
FTI Homepage Logo

Menu

Inreisbepalingen voor Luxemburg

Update: 18.01.22

Er zijn geen grenscontroles tussen Luxemburg en Duitsland. Er zijn geen beperkingen op de toegang over land, noch zijn er quarantainevoorschriften.
 
Alle deelnemers ouder dan twaalf jaar die aankomen op het Luxemburgse vliegveld Findel moeten, voor vertrek:

  • hetzij een vaccinatiecertificaat overleggen waaruit blijkt dat u volledig bent gevaccineerd met een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, d.w.z. de vaccins (van de bedrijven AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson en Moderna) die zijn afgegeven door een overheidsinstantie of een medische autoriteit van een lidstaat van de EU of van een lidstaat van het Schengengebied,
  • of een door een arts of een nationale autoriteit van een EU- of Schengenlidstaat afgegeven certificaat van herstel voor personen die in de laatste zes maanden voor de reis SARS-CoV-2-infectie hebben opgelopen en de geldende isolatieperiode in het land in kwestie hebben doorlopen met volledige verdwijning van de infectieverschijnselen, het negatieve resultaat (gedrukt of elektronisch) van een nucleïnezuuramplificatietest (NAT; met inbegrip van PCR-test, niet-PCR-test, niet-SCR-test). Dit bewijs moet in de volgende talen worden afgegeven. Dit bewijs moet in de volgende talen worden afgegeven: Duits, Frans, Engels, Italiaans, Spaans of Portugees.
 Dit geldt voor alle vertrekken naar Luxemburg, ook voor die uit EU-lidstaten of het Schengengebied.
 
Voor reizigers uit gebieden met een hoog risico als gevolg van grote aantallen gevallen of virusmutaties (momenteel bv. en India), gelden andere voorschriften. Een aanvullende test bij aankomst, eventueel ook een quarantaine van ten minste zeven dagen en registratie bij de autoriteit voor de tracering van contacten zijn verplicht.
 
Nadere bijzonderheden en vrijstellingen zijn te vinden op de website van de Luxemburgse regering https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html.
 
Voor reizen naar het buitenland kunnen personen die in Luxemburg wonen of werken en een nationaal verzekeringsnummer hebben, zich online inschrijven voor een PCR-test waarvoor een vergoeding wordt gevraagd door hun naam en contactgegevens op te geven. Het is nog steeds mogelijk om op basis van een verwijzing van een arts te worden getest.
 
Transit is mogelijk. Er zijn geen grenscontroles tussen Luxemburg en Duitsland.